‘in 7 stappen een Boeiend Aquarel’

Aquarel Masterclass Margo van Vegchel (Nederland)
10, 11 en 12 maart 2017 (VOL)


Zodra je het ambacht voldoende beheerst en je aquarellen mooi genoeg vindt, denk je waarschijnlijk aan paspartouts, frames en inlijsten. Aan de muur hangt dan jouw kopie van een stukje werkelijkheid!


De werkelijkheid een beetje los durven laten en een beetje
meer eigen ik in je aquarel stoppen. Zodra je de aquareltechniek een beetje in de vingers hebt, kun je je creativiteit een rol geven in het geheel. Maar creativiteit is geen vakje op het palet waarin je je penseel kunt dopen of een aapje op je schouder die vertelt wat je moet doen. Creativiteit zit ergens in je hoofd of hart verborgen.

Creativiteit is afwijken van de gebaande weg, in je eentje de richting bepalen en het aandurven om bochten te maken, zonder dat je je eindbestemming kent.

De beste schilders kennen de techniek, durven creatief te zijn en kennen de weg naar een goed eindresultaat. Want een technisch goed en creatief aquarel hoeft nog geen mooi en spannend aquarel te zijn. Wat maakt nou een aquarel leuk om naar te kijken? Wat is de volgende stap?


Zeker is wel dat een interessant aquarel langer de aandacht vasthoudt, dus blijkbaar boeiender is. Wat maakt een aquarel interessanter? Als er onderdelen in zitten die extra opvallen, afwijkend zijn van wat je verwacht of waarvoor je meer moeite moet doen om ze ‘te plaatsen’. Ik heb het dan over beeldelementen die aandacht (blijven) trekken en daardoor je aquarel spannend(er) maken.


Begin dit jaar komt mijn eerste (speciale) boek uit, met bovenstaande titel. Hierin laat ik je zien hoe ik in aquarel denk en werk: mijn eigen aquarel ik. In het boek ga ik uit van een serie beeldelementen die ik toepas in mijn werk. Ik laat je zien hoe ik beeldelementen technisch en creatief gebruik om een aquarel op te bouwen en spannend te maken. Je kijkt mee in mijn hoofd en op mijn vingers.

De  MasterClass is gebaseerd op het boek en bied je een schildermethode aan waarmee je je techniek, creativiteit en je eigen aquarelhandschrift (verder) ontwikkelt. Zo kom je tot spannendere aquarellen.

Boek en MasterClass zijn gebaseerd op mijn lange ervaring als aquarellist en docent. Beiden zijn aangescherpt tijdens mijn laatste studiereis naar Amerika (mei 2016) waar ik les heb gehad van een aquarelwetenschapper die erg hoog staat aangeschreven in Amerika.

Alle deelnemers aan de MasterClass krijgen uiteraard gratis het boek.